SGP staat voor Staatkundig Gereformeerde Partij en wordt door veel mensen gezien als de meest conservatieve Christelijke partij van Nederland. Het is de oudste politieke partij die op dit moment in het parlement zit. Pas in 2013 mochten vrouwen binnen de SGP zichzelf verkiesbaar stellen.


 

Lijsttrekker:

Kees van der Staaij Leeftijd: 49

Geboorteplaats: Vlaardingen

Lijsttrekker sinds: 2010

 


Volgens de SGP moet de vrijheid van onderwijs worden versterkt. Ze vinden ook dat scholen mensen mogen kunnen afwijzen op basis van geloof. Van de SGP moeten scholen, leerlingen bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ze willen vakscholen gaan stimuleren. Tussen voortgezet- en hoger onderwijs moeten er volgens de SGP afspraken worden gemaakt over het minimumniveau van taal- en rekenvaardigheid. Ze willen ook dat er meer geld gaat naar universiteiten.

 


De zorg voor kunst en cultuur is volgens de SGP niet de verantwoordelijkheid van de overheid. Ze willen dat er alleen subsidies worden gegeven aan instellingen die eigen inkomsten hebben. De partij wil wel geld uitgeven aan monumentenzorg, omdat dit de geschiedenis van Nederland laat zien.

 


De SGP vindt dat de zorg voor gezond water, een gezonde lucht en een schone bodem in eerste plaats een verantwoordelijkheid is voor bedrijven en burgers, niet voor de overheid. Wel moet goed gedrag gestimuleerd worden door de overheid, maar ze vinden ook dat de vervuiler moet betalen.

 


De focus van het economische plan van de SGP ligt vooral op gezinnen. zo hebben ze het idee dat een gezin waar waar alle twee de ouders werken bevoorrecht moet worden tegenover een gezin waar maar één ouder werkt. Ze willen mensen ook aanmoedigen om kinderen te krijgen door een geboortebonus uit te gaan keren. Bij het krijgen van een eerste kind zouden ouders een bonus van 1000 euro krijgen. Ook willen ze de kinderbijslag verhogen met 50 euro per jaar.

 


Één van de belangrijkste dingen wat betreft buitenland is voor de SGP de kwestie Israël. Een ander belangrijk punt is dat de SGP echt niet wil dat Turkije lid wordt van de EU. Ze zouden ook een handelsboycot voor Saoedi Arabië willen, omdat het land mensenrechten schendt.

 


De SGP is streng tegenover immigranten. Ze staan kritisch tegenover de islam. Er zouden meer agenten moeten komen, omdat de immigratie vanuit islamitische landen spanning met zich meebrengt. De cultuur in islamitische landen is volgens de SGP niet gelijk aan het Nederlandse en moslims zouden door hun religie en geloof de rechtsstaat als vijand zien. Nederland zou volgens hen wel open moeten staan voor vervolgde christenen.