De Partij voor de Dieren is een ‘one-issue partij’: zij focussen zich vooral op dierenwelzijn. Zo zijn ze tegen de jacht en tegen legbatterijen. De partij is erg links en progressief. De lijsttrekker is Marianne Thieme en de partij heeft twee zetels in de Tweede Kamer. De partij zit niet in de regering.


Lijsttrekker:

Marianne Thieme, Leeftijd: 44

Geboorteplaats: Ede

Fractievoorzitter sinds: 2006

 


De Partij voor de Dieren wil dat de maatschappelijke stage op middelbare scholen niet meer verplicht wordt. Wel vinden ze dat er op scholen als nieuw vak natuur- en milieueducatie moet worden gegeven. Verder zijn ze voor schooltuinen en schoolzwemmen en willen ze net als veel andere partijen dat de studiefinanciering weer terugkomt.


Cultuurbezuinigingen moeten volgens de De Partij voor de Dieren worden afgeschaft. Ze willen juist dat het budget voor cultuur moet worden verhoogd omdat het volgens hen van onschatbare waarde is voor onze samenleving.

 


Van het verbod op vissenkommen tot aan afvalscheiding en windenergie. PvdD is eigenlijk voor alles wat het welzijn van dieren verbetert en groene energie bevordert.

 

 


De partij wil af van discriminatie tegen arbeidsmigranten (vaak mensen uit Oost-Europa die in Nederland komen werken). Ook wil de partij af van de euro. Ze willen grote duurzame doelen bereiken in de economie.

 


Op het gebied van buitenland heeft De Partij voor de Dieren heel weinig op de agenda. Wel is de partij voor Europese samenwerking, maar ze zijn het niet eens met het huidige systeem.

 

 


De Partij voor de Dieren wil dat er meer (nood)hulp wordt geboden aan slachtoffers van oorlog en natuurrampen. Ze zijn groot voorstander van opvang van vluchtelingen in de regio, maar vinden ook dat Nederland een belangrijke taak heeft bij de opvang. Daarom moet de betaling aan de UNHCR door Nederland verhoogd worden. De UNHCR is een organisatie vanuit de VN die vluchtelingen wereldwijd helpt.