De PvdA is opgezet als een echte arbeiderspartij. Het wordt gezien als een linkse partij en vinden dat iedereen dezelfde rechten moet hebben. De PvdA denkt dat de koning geen rol meer mag hebben bij de formatie van de regering.


Lijsttrekker:

Lodewijk Asscher Leeftijd: 43

Geboorteplaats: Amsterdam

Lijsttrekker sinds: 2016

 

 


De PVDA heeft als doel dat Nederland over uiterlijk tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft. Daarom willen zij miljarden extra in onderwijs gaan investeren. Iedereen moet volgens hen gelijke kansen hebben en daarom moet het onderwijs worden veranderd. Ze willen bijvoorbeeld investeren in docenten en aandacht voor algemene vaardigheden. Ze vinden ook dat hoeveel je ouders verdienen niets te maken moet hebben met op je gaat studeren. Dat moet aan talent en motivatie liggen.


De PvdA vindt cultuur heel belangrijk. Daarom besteden ze hier heel veel aandacht aan. Dit doen ze omdat ze vinden dat het belangrijk is voor toerisme, innovatie en dat het Nederland internationaal op de kaart zet. Ze willen dat er meer ondersteuning komt voor nieuwe talenten. Ze leggen dus vooral de nadruk op jonge mensen.


Klimaat is een belangrijk puntje voor PvdA. Ze hebben bijvoorbeeld samen met GroenLinks een klimaatwet ingediend. Hierin staat dat de CO2-uitstoot met minstens 95 procent gedaald moet zijn in 2050. Ook zijn ze tegen het uitbreiden van megastallen, voor eerlijke grondstoffen, en voor een duurzame voedselproductie. Ze zijn ook voorstanders van het openbaar vervoer.


Bij de PvdA staat de verzorgingsstaat centraal. Dat is dus dat de overheid zo veel mogelijk voor de burgers zorgt. Ze streven ervoor dat er genoeg banen zijn voor iedereen.  De Nederlandse economie moet zich door kwaliteit onderscheiden. Nederland kan internationaal de standaard stellen op terreinen als arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn.


PvdA wil een veilige wereld. Er moet meer geld naar defensie gaan zodat we niet alleen Nederland kunnen beschermen, maar ook kunnen helpen in het buitenland. Ze willen dat Europa gaat samenwerken, in plaats van ruzie maken. Nieuwe landen moeten zich bij de EU kunnen voegen, als ze aan strenge eisen voldoen.

 


Volgens de PvdA moet Nederland een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ze willen dat vluchtelingen snel en effectief worden geholpen. Hierbij willen ze zich vooral richten op fatsoenlijk opvang. Ze willen wel onderscheid maken tussen mensen die vluchten voor geweld en mensen die hier een baan zoeken. De PvdA staat voor de vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van seksuele voorkeur en het bestrijden van discriminatie.