GroenLinks is een linkse, progressieve (vooruitstrevende) partij met een nadruk op milieu. De partij focust zich naast een verbetering van het milieu en klimaat ook op onderwijs, zorg en een tolerante samenleving. GroenLinks wil dat de overheid een sterke rol inneemt om zo de mensen die het moeilijk hebben te helpen. Jesse Klaver is op dit moment de fractievoorzitter van de partij. De partij heeft nu vier zetels in de Tweede Kamer. GroenLinks zit in de oppositie.


Lijsttrekker: 

Jesse Klaver, Leeftijd: 30

Geboorteplaats: Roosendaal

Fractievoorzitter sinds: 2015

 

 


De partij wil miljarden gaan uitgeven aan het onderwijs. Ook is de partij tegen de urennorm waardoor je verplicht een aantal uur op school zit. Bovendien willen ze meer aandacht naar het vmbo en mbo. De partij is voor een studievoorschot: je krijgt een bedrag als je gaat studeren en betaalt dit later af, als je het kunt betalen. GroenLinks wil betere voorlichting voor studeren en een minder strenge selectie. Opvallend is dat GroenLinks ook pleit voor goedkopere studentenkamers.


Alle bezuinigingen op cultuur moeten volgens GroenLinks worden teruggedraaid. Dat zijn er de afgelopen jaren erg veel geweest. Ook vindt de partij dat kunst en cultuur toegankelijker moet worden voor iedereen.


GroenLinks heeft ambitieuze standpunten op het gebied van milieu. Zo wil de partij af van de bio-industrie en megastallen en zijn ze voor een ‘vleestax’: een belasting op kiloknallers. Verder wil GroenLinks investeren in een schone energie: het opwekken van stroom uit zon, wind en water. Ze staan achter de Klimaatwet en willen een belasting op vervuiling. Ze willen ook de uitstoot met 60% verlagen in 2030.


GroenLinks wil dus een duurzame economie. Daarnaast willen ze meer banen creëren. GroenLinks is voor de Jeugdgarantiewet: hierbij worden jongeren die kans hebben om werkloos te worden naar een passende baan begeleid. Daarnaast wil de partij ook een minimum jeugdloon.


Zoals verwacht streeft GroenLinks naar een groener Europa. Opmerkelijk is dat de partij pleit voor Europese defensiesamenwerking, een Europees leger dus. GroenLinks vindt persvrijheid belangrijk en wil dit dan ook vergroten. Op het gebied van studeren wil de partij dat er meer kansen komen voor studeren in het buitenland. GroenLinks maakt erg duidelijk dat ze tegen TTIP zijn. Dit is het vrijhandelsverdrag tussen Amerika en Europa.


Net als D66 wil GroenLinks het Europese asielbeleid verbeteren en de vluchtelingen beter verdelen over de lidstaten. GroenLinks wil dat het huidige asielbeleid flink wordt veranderd. Zo vindt de partij dat minderjarige asielkinderen zelf mogen kiezen naar welk land ze gaan, om misschien naar familie te kunnen.