D66 is een sociaal-liberale partij, dit betekent dat de partij zowel een beetje links als rechts is. D66 wordt vaak gezien als jongerenpartij, omdat de partij erg gefocust is op onderwijs. D66 zit momenteel oppositie. Dit betekent dat ze niet in de regering zitten. D66 heeft nu twaalf zetels in de Tweede Kamer.


Lijsttrekker 

Alexander Pechtold, Leeftijd: 52

Geboorteplaats: Delft

Lijsttrekker sinds: 2006

 

 


D66 vindt dat ieder kind vanaf 2,5 jaar al het recht heeft om te leren. De partij vindt dat toetsen en examens als middel moet worden gebruikt om de kennis te testen, maar niet als een doel: op school leer je volgens D66 voor jezelf, niet voor een toets. Ook is de partij voor een internationaal mbo, betere seksuele voorlichting en een scholenplan en hulplijn tegen pesten.


De partij is voor meer cultuur in het onderwijs. Ook wil de partij dat er een grotere  internationale cultuur komt. D66 vindt een bloeiende creatieve sector heel belangrijk. Op het gebied van de publieke omroep wil de partij dat kerntaken boven kijkcijfers worden genomen. Dit betekent dat het informeren van mensen belangrijker wordt dan amusement maken. Ook wil D66 dat er minder reclame op tv komt.


Een groene, duurzame economie is volgens D66 heel belangrijk en de partij wil hier veel geld in steken. Ze zijn voor een verbod op schaliegas, het behouden van het klimaatverdrag van Parijs en een Europees klimaatbeleid. Ook pleit de partij voor het welzijn van dieren, natuurbescherming en duurzame energie zoals biobrandstoffen en windmolens. D66 wil een nieuwe manier van energie opwekken en af van de oude, milieuvervuilende manieren.


Meer toezicht op banken, daar pleit D66 voor. Die worden nu namelijk niet streng in de gaten gehouden. Ook wil de partij een participatie-economie. Dit betekent dat iedereen moet proberen mee te doen aan onze economie door te werken. Voor diegenen bij wie dat niet lukt, wil de partij een sociaal vangnet: deze mensen moeten geholpen en ondersteund worden.


D66 is voor de Europese Unie, op voorwaarde dat de EU democratischer wordt. De burger moet meer te zeggen krijgen. D66 vindt dat Oekraïne en Turkije voorlopig niet in de EU horen, omdat het in die landen nog niet goed gaat. De partij wil sancties (regels) tegen Rusland en een Europese samenwerking als het gaat om veiligheid.


Asielzoekers moeten volgens D66 (in de tijd dat zij op hun verblijfsvergunning wachten) kunnen gaan werken en leren. Ook moet er een Europees asielsysteem komen, waardoor vluchtelingen bij aankomst worden verdeeld over verschillende landen. Asielkinderen moeten volgens D66 na acht jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen. Als het gaat om de stroom vluchtelingen vindt de partij dat alleen échte vluchtelingen (van oorlogsgeweld) welkom zijn, maar dat niemand op straat hoort te slapen. De partij wil partnerschappen opzetten met landen waar veel vluchtelingen worden opgevangen (Libanon en Turkije). Als de vluchtelingen in Nederland zijn aangekomen, vindt D66 dat het integreren meteen moet beginnen zodat zij snel plaats kunnen nemen in onze samenleving.