De ChristenUnie is, zoals de naam al duidelijk maakt, een van de drie christelijke partij in de Tweede Kamer. Wat zij verschilt van de andere partijen is dat de CU ook veel progressieve kanten heeft. Progressief betekent vooruitstrevend. Veel andere christelijke partijen zijn erg conservatief: die willen terug naar hoe het vroeger was. Bij de CU staan naastenliefde, gelijkwaardigheid, vrijheid en zorg voor de schepping centraal. De ChristenUnie heeft 5 zetels in de Tweede Kamer en Gert-Jan Segers is de lijsttrekker. Ze zitten niet in de regering.


Lijsttrekker:

Gert-Jan Segers, Leeftijd: 47

Geboorteplaats: Lisse

Fractievoorzitter sinds: 2015

 


De ChristenUnie wil een miljard van het overheidsbudget in het onderwijs investeren. Ook willen ze de stufi terug brengen. Daarnaast pleiten ze voor beter beroepsonderwijs. Opmerkelijk is dat de ChristenUnie een maatschappelijke dienstplicht (in de zorg, onderwijs of plantsoenendienst) wil invoeren waarmee je je schulden kan aflossen die je bij je studie hebt opgedaan.


De ChristenUnie wil kunst en cultuur meer gaan verspreiden door het hele land en dit minder focussen op de Randstad.

 

 


Een groene economie is het hoofdthema van het milieubeleid van de CU. Ze willen af van fossiele brandstof (aardolie, aardgas, steenkool). De partij wil vervuiling gaan belasten en pensioengeld dat de overheid opzij zet gaan investeren in groene energie.

 


Op het gebied van economie wil de ChristenUnie een nieuw belastingstelsel met een eerlijke verdeling tussen arm en rijk. Ze willen bijvoorbeeld de belasting omlaag gooien bij levensbehoeftes zoals eten en drinken.

 


De Christenunie wil een hervorming van de Europese Unie: ze vinden dat Brussel, waar het hoofdkwartier zit, te veel macht heeft. Als het nodig is vinden ze zelfs dat de euro eruit mag. Er moet meer geld naar defensie, twee miljard euro. Ook willen ze meer geld besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

 


De Christenunie wil dat vluchtelingen zo snel mogelijk integreren in onze samenleving. Daarom moeten de vluchtelingen volgens de partij zo snel mogelijk geholpen worden met hun asielaanvraag, in plaats van jaren in een asielzoekerscentrum zitten. De partij vindt dat kwetsbare vluchtelingen, zoals homoseksuelen of mensen met een ander geloof, goed moeten worden beschermd en snel moeten worden opgevangen. Ze willen net als veel andere partijen vluchtelingen verdelen over de Europese Unie maar ze zijn ook voor opvang in de regio.