Het CDA is een Christelijke partij die zichzelf ziet als een centrumpartij. Een Christelijk partij betekent dat de basis van hun standpunten uit de Bijbel worden gehaald. Sinds 1980 heeft het CDA bijna altijd in de regering gezeten. Balkenende van het CDA was van 2002 tot 2010 minister-president.


 

Lijsttrekker:

Sybrand Buma, Leeftijd: 52

Geboorteplaats: Workum

Lijsttrekker sinds: 2012

 

 


 


H
et CDA heeft plannen voor brede en meerjarige brugklassen. Voor het mbo willen ze kleinschalig beroepsonderwijs ondersteunen. Ook moet er meer aandacht moet komen voor de overgang van het vmbo naar het mbo en van het mbo naar het hbo. Ze willen het oude stufi-systeem weer invoeren en het studenten-OV vervangen voor een geldbedrag.


Het CDA wil dat mensen overal in Nederland van cultuur kunnen gaan genieten. Zo willen ze dat in gemeenten de laagdrempelige culturele dingen als muziekscholen en bibliotheken blijven bestaan. Ook willen ze dat elke gemeente een jeugdcultuur- of jeugdfonds in het leven roept. Want jong geleerd, is oud gedaan.


Het CDA vindt dat het huidige kabinet te veel heeft bezuinigd op milieu. Ze willen geen regels gaan opleggen, maar ze vinden dat mensen en bedrijven zelf duurzamere keuzes moeten maken. Ook moeten spullen meer worden hergebruikt en afval worden gescheiden.


Het CDA vindt dat in een eerlijke economie iedereen moet profiteren als het goed gaat. Ze willen afstand nemen van de wegwerpcultuur, meer recyclen dus. Ze zijn ook tegen een 24-uurseconomie, waarin alles gaat om kopen en consumeren. Ze willen familiebedrijven en start-ups gaan helpen.


Ontwikkelingswerk in arme landen vindt het CDA heel erg goed en daar willen ze veel aandacht aan blijven besteden. Het geld dat hierheen zal gaan, moet volgens hen wel effectief worden gebruikt. Ze zijn ook voor Europa en vinden dat we als Europese Unie elkaar meer moeten steunen.


Goede integratie vindt de CDA het belangrijkst bij immigratie. Als iemand niet wil inburgeren zou dit er in het uiterste geval toe kan leiden dat de verblijfsvergunning wordt afgepakt. Ook willen ze dat er meer inburgeringscursussen komen en gaan ze zich actief inzetten tegen discriminatie.