Uit onderzoek blijkt: jongeren vinden politiek SAAI. Maar waar we soms niet over nadenken is dat politieke beslissingen ons allemaal beïnvloeden. Wouter van Erkel, voorzitter van de jongerenpartij Jonge Democraten, vertelt wat ze precies doen bij de jongerenafdeling van D66. Ook vertelt hij waarom het nou zo belangrijk is voor jongeren om te stemmen. Want ja, ook jouw stem telt.

Door Emma van Bergeijk

Wat doet een jongerenpartij?

“Wij organiseren lokale discussieavonden, debattrainingen, borrels, we nodigen maatschappelijke organisaties nodigen uit om te praten over hun doel. Op deze manier leren we beter hoe de samenleving in elkaar zit. Landelijk gezien hebben we twee keer per jaar een groot congres waar we samenkomen om de gezamenlijke mening te vormen, onder andere door veel te debatteren. We hebben veel soorten mensen tussen de dertien en 31 onder ons. We zijn net als veel andere jongerenpartijen gelinkt aan de grote partij, maar dat betekent niet dat iedereen in ons geval D66 stemt. Dat is juist de kracht: we hebben veel verschillende geluiden en daarom interessante debatten.”

Op wat voor manier verschillen jullie van de ‘D66 voor volwassenen’?

“De laatste jaren is het meer naar elkaar toegetrokken omdat D66 standpunten van ons heeft overgenomen We oefenen druk uit op de partij om zo ook invloed te hebben op de politiek. We verschillen wel: wij zijn vooruitstrevender, idealistischer en lopen naar mijn mening wat meer vooruit.”

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

“We zijn nu bezig met het focussen op een duurzame economie, beter onderwijs en meer privacy. Ook zijn we heel erg bezig met het vergroten van jongerenparticipatie in de politiek. We willen hun geluid vertegenwoordigen, laten zien dat politiek ook voor hun is.”

Wouter van Erkel. Bron: Jongedemocraten.nl

Waarom zou je bij een jongerenpartij gaan?

“Het is laagdrempelig en we staan voor iedereen open. We proberen veel langs te gaan op scholen en universiteiten om te laten zien dat jongeren, ondanks dat ze soms geen stemrecht hebben, belangrijk zijn voor de politiek en iets kunnen betekenen bij onze jongerenpartij. Als jij je wilt ontwikkelen hebben jongerenpartijen daar allemaal manieren voor en kan je hele mooie dingen bereiken. Ook voor organisatorische tijgers hebben we alles: van promotiewerk tot organisatie. Zo ben ik ook begonnen en het is een extra opleiding geweest. Ik ben zelf pas twee jaar lid en nu landelijk voorzitter. Ik liep gewoon naar binnen en kon meteen beginnen. Een jongerenpartij is een ontzettend goede leerschool en is toegankelijker dan een gewone partij: als je maar laat zien dat je het wilt en kunt.”

Heb je ambities om bij de ‘grote jongens’ van de politiek te gaan?

“Ik zal altijd betrokken blijven. Ik stem mijn carrière daar nu niet op af. Maar het is belangrijk dat je een bijdrage levert aan een politieke lijn. Misschien ooit.”

Waarom is het zo belangrijk dat jongeren gaan stemmen?

“De keuzes die straks in het kabinet gemaakt gaan worden hebben veel impact op de jongere generatie, want zij moeten er het langst mee leven. En juist nu omdat jongeren in de minderheid zijn. Die belangen lopen heel erg achteruit en ze gaan weinig naar de stembus. We zagen het bij de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen. Populistische partijen focussen zich veel meer op ouderen omdat daar meer stemmen te winnen zijn. Daarom vind ik dat jongeren zich moeten verenigen en massaal naar de stembus moeten gaan. Het populistische geluid moet serieus genomen worden. Jongeren moeten hun eigen geluid laten horen. De afstand tussen de burgers en de politiek is groot en dat voelen jongeren. Ikzelf ging me er pas op mijn achttiende voor interesseren. Die betrokkenheid is dus niet vanzelfsprekend. Jongeren hebben geen kiesrecht en Den Haag is een ver-van-mijn-bed-show. Ook is het vertrouwen lager omdat het een stug systeem is. Veel jongeren voelen zich niet machtig genoeg. Vaak denken ze: wat maakt mijn stem uit? Ik merk dat het meestal wat later komt.”

Zijn jullie daar ook mee bezig?

“Ja, we onderstrepen echt het belang van stemmen. We vinden dat de mensen die nu op school zitten, moeten weten waar het naartoe moet gaan. Zeker op het gebied van onderwijs en duurzaamheid. Dat proberen we duidelijk te maken: politiek kan een ontzettend grote impact hebben op jouw leven. Er gebeuren dingen die later impact gaan hebben op jouw pensioenpot, ook al ben je daar nog lang niet mee bezig. Een voorbeeld is de verhoging van de AOW-leeftijd.”

Denk je dat de Tweede Kamer er heel anders uit zou zien als alle jongeren zouden gaan stemmen?

“Absoluut, de politiek zou veel progressiever zijn. Kijk naar DWARS (GroenLinks), de JOVD (VVD) en onszelf. Allemaal jongerenpartijen die bijvoorbeeld pleiten voor het reguleren van wietteelt. Oudere partijen doen dat niet. Jongeren hebben meer belang bij verandering willen ook meer verandering. Veel partijen zouden ook verdwijnen.”

Werken jullie samen met andere jongerenpartijen?

“We hebben hele nauwe banden met progressieve collega’s zoals DWARS: we hebben dezelfde prioriteiten en probleemstellingen. Laatst hebben we bijvoorbeeld met CDJA (CDA) samengewerkt op het gebied van privacywetgeving. We weten elkaar beter te vinden dan oudere partijen. Onze drempel is lager omdat we niet op stemmen uit zijn. Het levert leuke resultaten op.”

Hoe werken jullie naar de verkiezingen toe?

“We hebben een campagneteam en een plan met thema’s waar we ons op willen focussen. We schrijven opiniestukken, ook al lezen jongeren die niet altijd. We flyeren, gaan langs op scholen en proberen probleemstellingen dichtbij te krijgen via social media en op straat.”

Zijn jullie optimistisch over D66?

“Ja, best wel. Het politieke landschap verwildert, maar D66 blijft de progressieve voorhoede dus echt groot zal de partij waarschijnlijk nooit worden. Maar het wordt spannend. Angsten worden momenteel door bepaalde partijen veel meer benadrukt dan een gemeenschappelijk geluid. We hopen dat de populistische partijen worden tegengegaan.”