De Jonge Klimaatbeweging organiseert in de aanloop naar de verkiezingen De Klimaatactie. Daarmee laten ze zien welke politici het meest klimaatbewust zijn. Hierdoor willen ze jongeren het probleem van klimaatverandering laten zien en hen een idee geven op wie ze moeten stemmen voor een beter klimaat. We spraken Lydia Sprengers, secretaris van de Jonge Klimaatbeweging over de actie.

Emma van Bergeijk

Jullie bestaan nog maar net: jullie zijn in 2015 ontstaan bij het Klimaatmanifest in Parijs. Hoe ging dat in zijn werk?

“In dat manifest stond dat Nederland actie moet ondernemen tijdens de Klimaattop in Parijs. Dat is ondertekend door dertig jongerenorganisaties zoals CNV Jongeren, Interstedelijk Studenten Overleg en ook alle jongerenpartijen. Daarna hebben we besloten dat we er een missie van konden maken. Een jaar later is ons eerste bestuur aangetreden. ”

En hoe gaat het nu?

“Het gaat goed en we hebben het erg druk. Eerst waren we vooral bezig om alles op orde krijgen. Maar nu komen de verkiezingen eraan en begint onze campagne bijna. We krijgen heel veel positieve reacties, nooit een negatieve eigenlijk.”

Jullie willen het thema klimaat vergroten en jongeren een stem geven binnen de samenleving. Heb je het idee dat dit lukt?

“Als ik naar de ontwikkelingen kijk, dan lukt het zeker. Iedereen die we benaderen in de Tweede Kamer is ook heel enthousiast. We hebben alle politieke jongerenorganisaties betrokken bij onze campagne en die leveren weer een klimaatkandidaat aan. Het is moeilijk te zeggen of het al lukt, maar ik heb het idee dat alle jongeren er erg voor open staan.”

De campagne waar je het over hebt, de Klimaatactie, waar komt dat idee vandaan?

“Eigenlijk zaten we te denken dat we iets met de verkiezingen wilden doen, want dat is hét moment om veranderingen in gang te zetten voor onze samenleving. Jan Terlouw sprak ooit mooi dat het niet uitmaakt op welke partij je stemt, als je maar op de meest klimaatbewuste kandidaat stemt. Daar kan je een stem mee afgeven. Dat idee hebben we verder uitgewerkt in deze campagne en ons doel is om uiteindelijk iedereen bewust te maken wie deze kandidaat is, zodat ze weten op wie ze kunnen stemmen.”

Jullie gaan politici beoordelen op hun milieubewustheid, hoe moeten we dat voor ons zien?

“We hebben criteria opgesteld en een onderzoekende werkgroep opgezet. Die hebben contact opgenomen met alle jongerenorganisaties van politieke partijen. We hebben al kandidaten op het oog. Van de partijen die geen jongerenorganisatie hebben worden de kandidaten gekozen in samenwerking met alle andere jongerenorganisaties.”

De KlimaatKandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bron: KlimaatKandidaat.nl

Wat zijn de criteria? Gaat het simpelweg om afval scheiden of meer om politieke standpunten?

“We hebben onder andere gecheckt of de kandidaten bezig zijn met jongerenbelangen, wat ze weergeven op sociale media en natuurlijk of ze met klimaat bezig zijn. Per kandidaat heb je standpunten waar ze zich voor inzetten. Zo kunnen we kijken wie zich met klimaat bezighoudt. Toen kregen we een lijst en hebben we alles nog een keer onderzocht. De combinatie jongeren en klimaat was het belangrijkst.

Wat willen jullie ermee bereiken?

We willen weergeven dat klimaat enorm van belang is, zeker nu. Als van iedere partij de klimaatkandidaat wordt gekozen geven we een stem af dat er moet iets gebeuren. Dat is het belangrijkste. De Tweede Kamer ziet dan dat er iets moet gebeuren en de gekozen klimaatkandidaten krijgen een stok achter de deur, om hun titel waardig te worden.”

Denk je dat jullie hierdoor invloed kunnen uitoefenen op de politiek?

“Ja, dat hopen we wel. Er zijn 33 jongerenorganisaties die onze missie en visie ondersteunen. Dus ik denk dat het eigenlijk heel goed zit: iedereen is geïnteresseerd en wil meedenken. En deze politici kunnen verschil gaan maken.”

Waarom is het belangrijk dat dit nu gebeurt?

“Je ziet een hele beweging in de wereld: van Trump die klimaatverandering ontkent tot de Brexit. Het is belangrijk om een ander signaal af te geven, een tegengeluid dat er wél iets met klimaat moet gebeuren. Ik zie vaak op Facebook dat jongeren zich aan het verzamelen zijn voor acties en dat ze roepen naar verandering. Ik vind het heel mooi om te zien dat jongeren betrokken zijn en dat ze niet de ouderen de stem geven om onze toekomst te bepalen.”

Merken jullie dat klimaatverandering iedereen aangaat? Of is het een selecte groep?

“Ik denk dat het iedereen aangaat, want het is een feit dat het gebeurt. Voor de één is het moeilijker om er iets mee te doen dan de ander. Daarom vind ik ook dat het van een hogere macht moet komen. Uiteindelijk moeten de overheid en het bedrijfsleven er iets mee doen: zij hebben de meeste invloed. Wij, de samenleving, moeten dat ondersteunen: het is een wisselwerking. Ik vind het makkelijk om te zeggen dat het initiatief bij de mensen zelf ligt, want de overheid kan het beter waarmaken. Maar wij moeten het natuurlijk wel aangeven.”

Meld je hier aan voor het event op Facebook.