Hulpdiensten hebben aan de bel getrokken: er is een tekort aan opvangplekken voor zwerfjongeren in Nederland. Terwijl jij ’s nachts lekker in je bed ligt, zwerven ongeveer 9.000 jongeren over straat. Nu het kouder wordt, zoeken steeds ze steeds vaker een dak boven hun hoofd. Maar voor al deze dakloze jongeren is niet altijd plek.

Het afgelopen jaar is het aantal dakloze jongeren bijna verdubbelt. Waar voorheen gemiddeld 10 jongeren per dag bij een opvang aanklopten, zijn dat er vandaag de dag 15 à 20. Per week komen er nog eens zo’n 5 nieuwe daklozen bij. Alleen al in Amsterdam wonen 2.000 dakloze jongeren.

Volgens de hulpverleners speelt de kwestie van de groeiende aantal daklozen al jaren. Dat vertellen ze aan NOS op 3. De jongeren raken in de problemen doordat ze bijvoorbeeld schulden hebben, ruzie thuis of worden verstoten door hun ouders. In de wintermaanden zoekt een groter deel van deze jongeren een dak boven hun hoofd. Daardoor wordt het nóg drukker in de opvanghuizen en is het probleem nog duidelijker zichtbaar.

De campagne van NOS op 3 samen met FunX.

Wat dat probleem dan precies inhoudt? Nederland heeft opvanghuizen speciaal voor jongeren tot 23 jaar. De huizen raken overvol doordat er niet voldoende geschikte en betaalbare woningen voor deze jongeren om naar door te stromen. Ze moeten noodgedwongen in het opvanghuis blijven. Die raken zitten nu echt helemaal vol, waardoor nieuwe dakloze jongeren geen bed meer kunnen aanbieden. Zij worden doorverwezen naar reguliere opvanghuizen. Voor volwassenen dus.

Daar breidt het probleem zich vaak uit. Het is een verzamelplaats voor allerlei uiteenlopende problemen. Jongeren van 18 of 19 moeten al dealen met daklozen met psychische aandoeningen of missende ledematen. Door hardcore alcoholisten en drugsverslaafden raken zij makkelijker beïnvloed. En vooral jonge meiden worden sneller slachtoffer van misbruik.

Er is te weinig ruimte om alle dakloze jongeren op te vangen.

Maar juist door dit te voorkomen, vormt zich een nieuw probleem. Jongeren stomen noodgedwongen door naar een tehuis waar ze begeleid moeten wonen. Terwijl ze in principe prima zelfstandig zouden kunnen wonen. Het overkoepelende probleem ligt dus bij de gestokte doorstroom van de nachtopvang naar een reguliere woning.

En daar willen hulpdiensten nu een oplossing voor. Ze eisen dat de politiek meer geld beschikbaar stelt voor extra bedden. Maar daarmee is de kous niet helemaal af. Het daadwerkelijke probleem is nog veel omvangrijker, maar blijft verborgen omdat niet alle jongeren zich bij een opvang melden. In totaal schat het CBS het aantal jongeren dat dak- of thuisloos is op 140.000! Een grote groep jonge daklozen halen nachtenlang door in kroegen, slapen op de bank bij vrienden of buiten. Alles om maar niet naar een opvang te hoeven. Eenmaal binnen sta je namelijk officieel geregistreerd als ‘dakloos’, iets wat veel zogenoemde bankhoppers ten allen tijde willen vermijden.