Burgers hebben steeds minder vertrouwen in de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit, het Oekraïne-referendum of het vluchtelingenakkoord waar de Europese leiders maar niet uitkomen. Iedere dag verschijnt er wel iets over in het nieuws. Maar alle termen die worden gebruikt lijken zo op elkaar dat ze bijna niet uit elkaar te houden zijn. Dus hoe zit het dan? TMI’s Stef en Maaike namen een kijkje in Brussel waar het Europees Parlement gevestigd is, maar eerst even een korte uitleg!

Europese Unie
Na de Tweede Wereldoorlog wilde men voorkomen dat er nog een oorlog zou ontstaan. Landen gingen samenwerken, want samen sta je sterker dan alleen. Tegelijkertijd moest de handel goedkoper en makkelijker worden. In de loop der jaren sloten steeds meer landen zich aan en in 1992 ontstond de Europese Unie. Tegenwoordig hebben we de Euro en bestaat de Europese Unie uit 27 landen. Binnen deze landen is een beleid (het Europese Beleid) opgesteld omtrent milieu, handel, visserij en regionale ontwikkelingen. De hoofdlijnen van dit beleid worden samengesteld door de Europese Raad.

Europese Raad
Deze raad bestaat uit de regeringsleiders van alle landen die lid zijn van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Ze komen vier keer per jaar samen en stellen dan de belangrijkste zaken vast voor het Europese Beleid. Met deze zaken kan de Europese Commissie verdere initiatieven formuleren.

Europese Commissie
Het dagelijks bestuur van de Europese Unie is de Europese Commissie en bestaat uit 28 eurocommissarissen. Een eurocommissaris is verantwoordelijk voor een of meerdere gebieden van het beleid. Zij doen wetsvoorstellen en controleren of de regels wel goed worden toegepast, maar kunnen geen nieuwe wetten aannemen. De wetsvoorstellen geven ze door aan het Europees Parlement.

Europees Parlement
Dit is het enige orgaan in de Europese Unie die wij zelf kunnen kiezen, wat om de vijf jaar gebeurt. Het Europees Parlement bestaat uit 750 vertegenwoordigers en een voorzitter. Zij debatteren over voorstellen van de Europese Commissie en kunnen zonodig wijzigingen voorstellen aan nieuwe wetten. Uiteindelijk beslist het Europees Parlement samen met de Raad van de Europese Unie over het wetsvoorstel.

Al die lagen in de Europese Unie maken het niet makkelijk en het duurt ook wel even voordat er een nieuwe wet wordt aangenomen. Het is dus zo ingewikkeld als het klinkt. Om het jullie wat makkelijker te maken, gingen TMI’s Stef en Maaike naar het Europees Parlement in Brussel om zelf te kijken hoe het er daar aan toe gaat!