Disclaimer

Ondanks dat wij van TMI echt onze best doen om de samenstelling van onze website, onze artikelen en de daarin opgenomen gegevens kunnen wij niet altijd instaan voor de juistheid, volledigheid en of de actualiteit van de inhoud van onze website(s). Hiervoor aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruiken van onze website(s), en/of de eventuele onbereikbaarheid van de website.

Meningen en stellingen in onze artikelen, en mededelingen op pagina’s van deze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijk) die van de webbeheerder, provider of TMI. TMI kan voor de inhoud hiervan op geen enkele manier verantwoordelijk voor worden gehouden, en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die uit deze uitingen volgt.

TMI kan ook er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor jij de informatie raadpleegt. Alle informatie, diensten en producten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zondere enige garantie ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

TMI ondersteunt noch garandeert enig product of dienst die op deze website worden genoemd. Ook staat TMI niet garant voor enige door de auteur of maker van dergelijke producten gemaakte beweringen. Wij raden onze gebruikers dan ook streng aan om enige informatie op deze website te verifiëren gebaseerd op een onafhankelijke bron.

De informatie en content op de website(s) van TMI wordt continue aangepast, aangevuld en verbeterd. TMI behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder enige kennisgeving en met directe ingang door te voeren.

Op onze website(s) kan je links naar andere websites vinden. TMI is niet aansprakelijk voor de inhoud van die andere websites en/of de wijze waarop die andere websites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Hou hier als gebruiker dan ook rekening mee bij het klikken op links! Wij adviseren onze gebruikers altijd de privacyinfo, copyrightbeleid, voorwaarden, cookienotices en dergelijke goed door te nemen (indien beschikbaar) op andere websites.