Floor Verkerk – Er  wordt, as we speak, nog volop gestemd in Amerika. En er worden ook nog volop mensen aangespoord om te gaan stemmen. Zoals de jongeren. Jongeren vormen namelijk een grote stemgroep. We konden hier al lezen dat er ruim 40 miljoen stemmen te verdienen vallen in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 29 jaar. Maar hoeveel waarde hecht men aan de stem van deze groep?

Belangrijk?
Volgens Andringa verschilt de relevantie van de jonge stemmer per verkiezing. “Omdat de opkomst van de jonge stemmer normaal gesproken laag is, is hun stem ook relatief onbelangrijk. De huidige kandidaten zijn daarom momenteel ook niet zoveel met hun bezig. Maar stel dat die 60% van 2012 wel weer gehaald wordt, dan is de stem van de jonge kiezer belangrijk.”

Initiatieven
De stem van jongeren kan dus belangrijk zijn, dit hebben ook universiteiten en andere onderwijsinstellingen door. Bard College in Annandale-on-Hudson stimuleert hun leerlingen om te gaan stemmen door voorlichtingen te geven over stemrecht. Deze voorlichtingen staan in het kader van het UVote Project, met als doel actieve betrokkenheid onder studenten te creëren. Volgens de initiatiefnemers van dit project worden er veel beslissingen door de regering genomen, die van grote impact kunnen zijn op jonge Amerikanen. Zo worden er beslissingen genomen die bijvoorbeeld gaan over overheidsfinanciering voor studenten. Hillary Clinton heeft een concreet plan opgesteld hiervoor. Zij geeft aan dat zij schuldenvrij verder studeren beschikbaar wil maken voor iedereen en de studentenleningen- en schulden onder handen wil nemen. Donald Trump is een stuk onduidelijker over wat zijn plannen zijn hierover. Wel zegt hij dat er veel geld moet komen voor studenten en hij wilt de regulatie van collegegeld bij particuliere banken leggen en universiteiten meer verantwoordelijkheid geven.  Maar over hoe hij dat wil gaan aanpakken en wie hij hiermee precies wil gaan helpen, is Trump niet erg helder. Volgens UVote is stemmen nodig, als jonge kiezers een verschil willen maken op bijvoorbeeld het gebied van studeren.

Ook Facebook bevorderd stemmen onder jonge mensen door middel van een knop die vraagt op je al geregistreerd bent. Dit is ook te lezen in dit artikel.

Op kleinere schaal zijn er ook initiatieven; de vrouw in bovenstaande tweet biedt zelfs aan om koekjes te bakken voor de mensen die ervoor kiezen om te stemmen. We zullen zien hoeveel koekjes zij moet gaan bakken in november.