Volgende week gaan we stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en bepalen we daarmee wie ons land gaat besturen. Maar dit zijn niet de enige verkiezingen in Nederland. We zetten ze even allemaal voor je op een rij.

Femke Visser

Gemeenteraadsverkiezingen

Één keer in de vier jaar wordt er gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad bepaalt bijvoorbeeld of je een dakkapel mag bouwen. De meeste gemeenteraadsleden zijn verbonden aan een politieke partij.

Provinciale Statenverkiezingen

De belangrijkste taak van de Provinciale Staten is het kiezen en controleren van de Gedeputeerde Staten. Die zijn verantwoordelijk voor het bestuur van de twaalf provincies en zij kiezen ook de Eerste Kamer. Er wordt ook voor de Provinciale Staten één keer per vier jaar gestemd.

Waterschapsverkiezingen

Nederland bestaat uit 24 waterschappen en tijdens de waterschapsverkiezingen wordt het bestuur hiervan gekozen. Zij houden zich bezig met zaken zoals dijken en de juiste waterstanden. Deze verkiezingen vallen altijd samen met de Provinciale Statenverkiezingen.

Europese verkiezingen

Als laatste kiezen we elke vijf jaar wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Er is geen vaste dag in Europa om hiervoor te stemmen, maar elk land mag zelf bepalen het deze verkiezingen houden.